energimanden-eleftersyn

Eleftersyn

Nyttige informationer
 • Et eleftersyn har til formål at sikre køber og sælger mod eventuelle mangler ved køb og salg af en ejendom.
 • Elinstallationsrapport er gyldigt i 12 måneder.
 • Elinstallationsrapport foregår ved en gennemgang af alle husets rum, hvor der bliver lavet stikprøver for at kontrollere elinstallationen. Ved stikprøverne bliver der kontrolleret om installationen er lovlig og eventuelle fejl og mangler bliver noteret.
 • Det er sælgeren der skal bestille og betale for eleftersynet.
 • For at der kan tegnes en ejerskifteforsikring skal der laves et eleftersyn og en tilstandsrapport. Ved at tegne en ejerskifteforsikring fritages man for det normale 10-årige sælgeransvar.
 • Eleftersynet skal ske af en uvildig virksomhed da man ikke må kontrollere sit ejet arbejde.
 • Det må ikke være en betingelse for udførelsen af eleftersynet at der skal købes andre ydelser.
energimanden-eleftersyn

OGSÅ VÆRD AT VIDE

Der bliver brugt samme skala som ved tilstandsrapport

IB – Ingen bemærkning

K0 – Praktisk eller kosmetisk mangel.

K1 – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden.

K2 – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen.

K3 – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen.

UN – Bør undersøges nærmere

Der er forskel på hvad det vil koste at udbedre de forskellige fejl.

Eleftersynet bliver lavet ud fra stikprøver og afdækker ikke hele husets elinstallationer.

Kontakt os nu
energimanden-eleftersyn

Præcise beregninger

Omhyggelig og præcis

Der bliver lavet en uvildig gennemgang af bygningen. Vi gennemgår hele bygningen fra en ende af etage for etage.

Eventuelle fejl og mangler vil fremgå af rapporten.

Vi tilbyder at lave en genbesigtigelse af ejendommen efter at man har fået udbedret fejlende for en mindre pris.

 • Vi aftale en dato for besigtigelsen
 • Vi gennemgår ejendommens elinstallationer.
 • Der bliver lavet stikprøver i hvert rum.
 • Vi indberetter eleftersyns rapporten til sikkerhedsstyrelsen.
 • Eleftersyns rapporten bliver sendt til dig.
Få et godt tilbud

Vi er her for dig - Lad os mødes

Bestil et uforpligtende møde