energimanden-Energimærke

Energimærke

Nyttige informationer
 • Det er lovpligtigt at energimærke bygninger ved salg og udlejning.
 • Mærket har en gyldighed på 10 år.
 • Formålet med et energimærke er at synliggøre energiforbruget og de eventuelle muligheder der er for at spare energi i bygningen.
 • Energimærkningsskalaen går fra A2020 til G, hvor A2020 er det bedste.
 • Det er dit ansvar som sælger/ udlejer at sørge for, at der er en gyldigt energirapport.
 • Der er dog ikke krav til at bygninger under 60 m² skal energimærkes.
 • Parcel-, stue- og rækkehuse under 25 år kan få lavet et energimærke uden bygningsgennemgang, det betyder at det er hurtigere og billigere at lave. Dette kaldes også et automatmærke. Mærket bliver lavet ud fra bygningsreglementet på det tidspunkt at huset blev bygget. Mærket er ikke lige så detaljeret som et energimærke med bygningsgennemgang.

Det er også muligt at læse mere på Energistyrelsen hjemmeside www.ens.dk eller ved at ringe til dem på 33926700

energimanden-Energimærke

Også værd at vide

Der er krav om energimærkning ved:

Nybyggeri

 • Ved nybyggeri skal der ligge et energimærke inden at man kan få en ibrugtagningstilladelse af kommunen.

Salg

 • Inden at ejendommen kan sættes til salg skal der være et gyldigt energimærke.

Udlejning

 • Hvis man udlejer helt eller delvist for mere end 4 uger skal der være et gyldigt energimærke.

Offentlige bygninger

 • Offentlige bygninger over 250 m² skal have et mærke.

Overdragelse

 • Hvis man skal overdrage en anpart, andel eller aktie i ejendom.
energimanden-Energimærke

Præcise beregninger

Omhyggelig og præcis

Hos energimanden bruger vi en fast fremgangsmåde til at registrere og beregne din bygning.

For os er det vigtigt at du får lavet det rigtige mærke og at rapporten kan bruges.

Vi er ISO 9001 certificeret, det betyder at vi levere den samme høje standard og kvalitet.

 • Vi aftaler en dato for besigtigelsen.
 • Ejendommen bliver opmålt.
 • Energimærket bliver udarbejdet.
 • Vi indberetter energimærket til Energistyrelsen.
 • Energimærket bliver sendt til dig.
Få et godt tilbud

Vi er her for dig - Lad os mødes

Bestil et uforpligtende møde